พบ 34 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • การผลิตอีบุ๊ก(E-book)

  นโยบายรัฐบาล , สถาบันพระมหากษัตริย์,ความช่วยเหลือประชาชน
  กรมประชาสัมพันธ์ 10 มิถุนายน 2564
 • ข้อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

  การกำหนดประเด็นในการนำเสนอข้อมูล การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  กรมประชาสัมพันธ์ 10 มิถุนายน 2564
 • ข่าวเกษตร

  ข่าวเพื่อเกษตรกร
  กรมประชาสัมพันธ์ 30 พฤษภาคม 2564
 • ข่าววัคซีนsinovac

  ข่าวเกี่ยวกับวัคซีนซิโนแวค
  กรมประชาสัมพันธ์ 30 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวPM 2.5

  ข่าวเกี่ยวกับ PM2.5
  กรมประชาสัมพันธ์ 30 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวโควิด-19

  ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19
  กรมประชาสัมพันธ์ 30 พฤษภาคม 2564
 • แอนิเมชั่น (Animation)

  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบสื่อแอนิเมชั่น
  กรมประชาสัมพันธ์ 30 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวประกันสังคม

  ข่าวเกี่ยวกับประกันสังคม
  กรมประชาสัมพันธ์ 30 พฤษภาคม 2564
 • ข่าววัคซีนpfizer

  ข่าวเกี่ยวกับวัคซันไฟเซอร์
  กรมประชาสัมพันธ์ 30 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวสมัครงานราชการ

  ข่าวเกี่ยวกับรับสมัครงานราชการ
  กรมประชาสัมพันธ์ 21 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวคลัสเตอร์คลองเตย

  ข่าวคลัสเตอร์คลองเตย
  กรมประชาสัมพันธ์ 21 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวหมอพร้อม

  ข่าวเกี่ยวกับแอพหมอพร้อม
  กรมประชาสัมพันธ์ 21 พฤษภาคม 2564
 • covid

  covid
  กรมประชาสัมพันธ์ 20 พฤษภาคม 2564
 • ข่าวประชาสัมพันธ์โควิด (COVID-19)

  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด (Covid-19) , ข้อแนะนำในการป้องกันเรื่องโควิด , การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด , Update ข้อมูล ในแต่ละพื้นที่ของสถานการณ์โควิด ....
  กรมประชาสัมพันธ์ 20 พฤษภาคม 2564
 • ข้อมูลช่องทางสื่อออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์

  ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์
  กรมประชาสัมพันธ์ 18 พฤษภาคม 2564
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์

  ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด สถานที่ตั้ง เบอร์โทร ของกรมประชาสัมพันธ์
  กรมประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม 2564
 • สรุปผลผลิตโครงการประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  โครงการประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบโครงการต่างๆที่ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวม
  กรมประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม 2564
 • สาธารณภัย

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กรมประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน 2564
 • ข่าวสังคม

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
  กรมประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน 2564
 • ข่าวต่างประเทศ

  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างประเทศ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์โลก
  กรมประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน 2564