พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: ภัยแล้ง

กรองผลลัพธ์
  • ข่าวสังคม

    ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
    กรมประชาสัมพันธ์ 31 กรกฎาคม 2564
  • ข่าวสาธารณภัย

    ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    กรมประชาสัมพันธ์ 31 กรกฎาคม 2564